Chuyên Viên Kiểm Soát Hợp Đồng – Thầu Phụ

Chức danh

(Mức lương: Thỏa thuận)

•   Chuyên Viên Kiểm Soát Hợp Đồng – Thầu Phụ
•   Số lượng: 01
Mục đích công việc
•   Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, BGĐ về các công việc được giao.
•   Làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo tại vị trí.
•   Làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, trả lương, trả thưởng theo quy chế của Công ty.
Mô tả chung
Quyền hạn
•   Có quyền đề xuất kiến nghị cải tổ, thay đổi trong công tác phòng KSHĐ –TT cũng như chính sách chung của Công ty.
•   Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc.
•   Chủ động tổ chức công việc được cấp trên giao.
Trách nhiệm
•   Kiểm tra giám sát, đánh giá liên quan đến hồ sơ thi công tại công trình.
•   Trực tiếp giám sát kỹ thuật – chất lượng – tiến độ Nhà Cung cấp / Nhà Thầu phụ triển khai đơn hàng theo hợp đồng.
•   Báo cáo kết quả giám sát (kỹ thuật – chất lượng – tiến độ) cho Trưởng phòng, ban GĐ.
•   Phối hợp quản lý nhà thầu, ban chỉ huy, phòng vật tư xác nhận các chi phí phát sinh.
•   Tham mưu có ý kiến về khối lượng hạn mục và thực hiện hồ sơ thanh quyết toán cho CĐT và nhà thầu.
Tiêu chuẩn:
•   Trình độ học vấn/chuyên môn:
•   Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành Kiến Trúc, Xây dựng Dân dụng, Dự toán Xây dựng, Kế toán.
•   Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực liên quan.
•   Có kinh nghiệm làm việc với các nhà thầu phụ.
•   Có khả năng kiểm tra khối lượng chính xác.
•   Thành thạo tin học văn phòng: Excel, work, internet, AutoCad. Có thể sử dụng được các phần mềm dự toán cơ bản.
Kỹ năng:
•   Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch.
•   Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; Kỹ năng giao tiếp.
Phẩm chất cá nhân:
•   Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
•   Trung thực, nhiệt tình công tác.
•   Sáng tạo trong công việc.
Ghi chú:
•   Mức 1: được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp trên quản lý trực tiếp nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.
•   Mức 2: được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan, và chịu trách nhiệm trước cấp trên.
•   Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan

Gọi cho Vũ Gia
Gọi cho anhlinhmkt

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo